Poruszeni

Punktem wyjścia na zajęciach było rozważanie czym jest rzeźba i z czego się rzeźby robi oraz opowieść o rewolucji w rzeźbie początku 20 wieku i Aleksandrze Calderze który tworzył rzeźby ruchome – mobile. Oglądaliśmy je, zastanawialiśmy nad ich fenomenem i tworzyliśmy swoje własne ruchome kompozycje przestrzenne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *