Czym są emocje i jakie są ich funkcje.

Emocje są bardzo ważnym elementem naszego życia. Towarzyszą nam one nieustannie. To nasz stan wewnętrzny, który wpływa na nasze myśli, zachowania oraz wywołuje reakcję w naszym ciele. Emocje są odpowiedzią na to, czego aktualnie doświadczamy. To dzięki nim odczuwamy i reagujemy na to, co dzieje się wokół nas, a także na nasz świat wewnętrzny.

Emocje są dla nas informacjami na temat tego, co nas spotyka, a jednocześnie każdy z nas może przeżywać je w inny sposób. Rozpoznając swoje stany emocjonalne, możemy korzystać z nich jak z pewnego rodzaju drogowskazu, który wyznacza kierunek najkorzystniejszych dla nas działań. To dzięki emocjom łatwiej nam podejmować decyzję. To one pomagają nam dokonywać wyboru, ponieważ podpowiadają nam, co jest dla nas ważne i istotne, a czego nie mamy ochoty robić. Działanie w zgodzie ze swoimi emocjami może prowadzić nas do osiągania większej satysfakcji w naszym życiu. Każda emocja niesie dla nas cenną informację.

Psycholog Paul Ekman wyróżnił 6 podstawowych emocji: radość, smutek, strach, wstręt, złość i zaskoczenie. Jednakże paleta naszych stanów emocjonalnych może być barwniejsza, ponieważ bywa ich mieszanką.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *